Qompas Research
Qompas Research

Methoden


Voor verschillende typen onderzoek maakt Qompas Research gebruik van haar belangrijkste onderscheidende kracht: het actieve gebruikersbestand met 200.000 scholieren, 150.000 studenten, 125.000 starters, 50.000 young professionals en meer dan twintig jaar aan kennis over de doelgroep.


Afhankelijk van het type onderzoek kiezen we de best passende onderzoeksmethode. Voor kwantitatief onderzoek zetten we een online enquête uit onder een geselecteerde groep scholieren, studenten, starters of young professionals. Voor het kwalitatieve deel schakelen we ons (virtuele) panel in, maken we gebruik van de reeds aanwezige kennis in onze database, of hanteren we een combinatie van deze methoden.
Online enquête - Methoden Qompas Research

Online enquête

De online enquête is een krachtige onderzoeksmethode voor onderzoeksvragen waarbij de kwaliteit en kwantiteit van de respons voorop staat.
Lees meer over online enquête »
Panel - Methoden Qompas Research

Panel

Een scholieren- of studentenpanel is een krachtige methode voor onderzoeksvragen waarbij de antwoorden moeilijk te voorspellen zijn of de mogelijkheid om gericht door te kunnen vragen.
Lees meer over panel »
Poll - Methoden Qompas Research

Poll

Een poll is een ideale manier om snel een beeld te krijgen hoe studiekiezers over een bepaald onderwerp denken. We plaatsen een poll op onze website, of sturen die mee in onze e-nieuwsbrieven.
Lees meer over poll »
Quick scan - Methoden Qompas Research

Quick scan

Met een quick scan voeren we databaseonderzoek uit om snel inzicht te krijgen in diverse studiekeuze gerelateerde onderwerpen. Trendanalyses zijn mogelijk dankzij twintig jaar opgeslagen kennis.
Lees meer over quick scan »

Informatie over nieuwe onderzoeken?

Meld u aan voor de nieuwsbrief Qompas Research
(Voornaam, achternaam, e-mailadres en organisatienaam zijn verplichte velden)