Qompas Research
Qompas Research

Behoefteonderzoek

Behoefteonderzoek - Onderzoeken Qompas Research
Om de haalbaarheid te onderzoeken van bijvoorbeeld een nieuwe opleiding of de interesse in een traineeship, is het goed om precies te weten in welke mate er belangstelling is bij studiekiezers en starters.
De volgende onderwerpen onderzoeken we:
  • Marketingkracht opleidingsnaam
  • Interesse op basis van studiebeschrijving of -inhoud
  • Karakteristieken van geïnteresseerde studiekiezers
  • Concurrentiekracht aanverwante opleidingen
  • Gepercipieerde arbeidsmarktperspectieven
  • Motieven en barrières
  • Overwegingsintentie
Wat is de spontane reactie bij het horen/lezen van de nieuwe opleidingsnaam en wat is hun mening over de algemene studiebeschrijving en eventueel specifieke onderdelen ervan? We laten de interesseverdeling zien van verschillende subgroepen op basis van kenmerken als sekse, schoolniveau, eindexamenprofiel en andere relevante kenmerken van de geprefereerde doelgroep.

Afhankelijk van het behoefteonderzoek kiezen we de best passende onderzoeksmethode. We zetten een online enquête uit onder de gewenste groep doelgroep, we schakelen ons (virtuele) panel in, maken gebruik van de reeds aanwezige kennis in onze database of we hanteren een combinatie van deze methoden.

Databaseonderzoek

Dankzij onze database met 200.000 scholieren, 150.000 studenten, 125.000 starters en 50.000 young professionals zijn wij in staat om snel inzicht te bieden in vraagstukken rondom studie- en carrièrekeuze.
Lees meer over databaseonderzoek »

Effectonderzoek

Om de effecten te bepalen van bijvoorbeeld een geplande marketingcampagne, of van een toekomstige beleidsmaatregel, voert Qompas Research effectonderzoek voor u uit.
Lees meer over effectonderzoek »

Imago-onderzoek

De kracht van ons imago-onderzoek zit in de mogelijkheid om het imago heel gericht te meten onder (sub)groepen scholieren, studenten, starters en young professionals.
Lees meer over imago onderzoek »

Literatuuronderzoek

In kaart brengen van de huidige beleidssituatie en ophangen aan eerder uitgevoerd onderzoek. Dit kan leiden tot een onderzoeksvoorstel of een vetrekpunt voor een campagne.
Lees meer over literatuuronderzoek »

Pretesten campagnemateriaal

Verzamelen van materiaal, criteria opstellen en mening vragen over het materiaal door middel van een enquête of een panel.
Lees meer over pretesten »

Vergelijkingsonderzoek

Welke factoren bepalen het verschil in waardering tussen bijvoorbeeld twee vergelijkbare studies of beroepen? Een vergelijkingsonderzoek kan antwoord geven op deze vraag.
Lees meer over vergelijkingsonderzoek »

Vignettenonderzoek

Om uit verschillende mogelijkheden te kunnen beslissen welke verandering het meest bepalend zal zijn voor succes, kan een vignettenonderzoek een interessante optie zijn.
Lees meer over vignettenonderzoek »