Qompas Research
Qompas Research

Databaseonderzoek

Databaseonderzoek - Onderzoeken Qompas Research
Dankzij onze database met 200.000 scholieren, 150.000 studenten, 125.000 starters en 50.000 young professionals zijn wij in staat om snel inzicht te bieden in vraagstukken rondom studie- en carrièrekeuze.
Door middel van een databaseonderzoek kunnen we laten zien hoe de interesse van studiekiezers zich in de afgelopen jaren voor een studie of thema ontwikkelt, hoe het interesse- en competentieprofiel van studiekiezers met belangstelling voor een bepaalde studie of een bepaald beroep eruit ziet en onderzoeken we de karakteristieken van studiekiezers die geklikt hebben op specifieke campagneonderdelen.
In een databaseonderzoek waarin we bijvoorbeeld kijken naar studiekiezers met interesse voor een bepaalde studie, onderzoeken we:
  • Interesseverdeling naar sekse, schoolniveau, regio
  • Concurrerende studies/opleidingen
  • Interesse- en competentieprofiel
  • Trends
Een databaseonderzoek biedt snel een eerste algemeen overzicht, is geschikt om het wervingsgebied voor campagnes te bepalen en is vaak een startpunt voor verdiepend onderzoek. We combineren databaseonderzoek vaak met andere typen onderzoek, zoals behoefte-, imago- en vergelijkingsonderzoek.

Behoefteonderzoek

Behoefte onder een groep scholieren of studenten aan een bepaalde bachelor / masteropleiding.
Lees meer over behoefteonderzoek »

Effectonderzoek

Om de effecten te bepalen van bijvoorbeeld een geplande marketingcampagne, of van een toekomstige beleidsmaatregel, voert Qompas Research effectonderzoek voor u uit.
Lees meer over effectonderzoek »

Imago-onderzoek

De kracht van ons imago-onderzoek zit in de mogelijkheid om het imago heel gericht te meten onder (sub)groepen scholieren, studenten, starters en young professionals.
Lees meer over imago onderzoek »

Literatuuronderzoek

In kaart brengen van de huidige beleidssituatie en ophangen aan eerder uitgevoerd onderzoek. Dit kan leiden tot een onderzoeksvoorstel of een vetrekpunt voor een campagne.
Lees meer over literatuuronderzoek »

Pretesten campagnemateriaal

Verzamelen van materiaal, criteria opstellen en mening vragen over het materiaal door middel van een enquête of een panel.
Lees meer over pretesten »

Vergelijkingsonderzoek

Welke factoren bepalen het verschil in waardering tussen bijvoorbeeld twee vergelijkbare studies of beroepen? Een vergelijkingsonderzoek kan antwoord geven op deze vraag.
Lees meer over vergelijkingsonderzoek »

Vignettenonderzoek

Om uit verschillende mogelijkheden te kunnen beslissen welke verandering het meest bepalend zal zijn voor succes, kan een vignettenonderzoek een interessante optie zijn.
Lees meer over vignettenonderzoek »