Qompas Research
Qompas Research

Effectonderzoek

effectonderzoek - Onderzoeken Qompas Research
Om de effecten te kunnen bepalen van een geplande marketingcampagne, of het meten van het effect van een toekomstige beleidsmatregel, voert Qompas effectonderzoek uit.
Een effectonderzoek begint met een 0-meting, later gevolgd door een 1-meting, de feitelijke effectmeting. In beide metingen stellen we veelal dezelfde vragen en berekenen we vervolgens de verschillende effecten.
Zo onderzoeken we bijvoorbeeld of studiekiezers positiever zijn gaan denken over een bepaalde opleiding na een promotiecampagne, of gaan we na of studiekiezers anders zijn gaan kijken naar bepaalde zaken als gevolg van een getroffen maatregel, zoals bijvoorbeeld het leenstelsel.
Een effectonderzoek bestaat uit twee metingen:
0-meting voor de start van de promotiecampagne:
  • (Naams)bekendheid van de opleiding
  • Imago/perceptie van geheel en delen van de opleiding
1-meting na afloop van de promotiecampagne:
  • (Naams)bekendheid van de opleiding
  • Imago/perceptie van geheel en delen van de opleiding
  • Vergelijken/analyseren van resultaten 0-meting en 1-meting
We combineren effectonderzoek vaak met andere typen onderzoek, zoals het pre-testen van campagnemateriaal, imago-onderzoek, of databaseonderzoek.

Afhankelijk van het effectonderzoek kiezen we de best passende onderzoeksmethode. We zetten een online enquête uit onder een geselecteerde groep scholieren of studenten en waar mogelijk maken we gebruik van de reeds aanwezige kennis in onze database.

Behoefteonderzoek

Behoefte onder een groep scholieren of studenten aan een bepaalde bachelor / masteropleiding.
Lees meer over behoefteonderzoek »

Databaseonderzoek

Dankzij onze database met 200.000 scholieren, 150.000 studenten, 125.000 starters en 50.000 young professionals zijn wij in staat om snel inzicht te bieden in vraagstukken rondom studie- en carrièrekeuze.
Lees meer over databaseonderzoek »

Imago-onderzoek

De kracht van ons imago-onderzoek zit in de mogelijkheid om het imago heel gericht te meten onder (sub)groepen scholieren, studenten, starters en young professionals.
Lees meer over imago onderzoek »

Literatuuronderzoek

In kaart brengen van de huidige beleidssituatie en ophangen aan eerder uitgevoerd onderzoek. Dit kan leiden tot een onderzoeksvoorstel of een vetrekpunt voor een campagne.
Lees meer over literatuuronderzoek »

Pretesten campagnemateriaal

Verzamelen van materiaal, criteria opstellen en mening vragen over het materiaal door middel van een enquête of een panel.
Lees meer over pretesten »

Vergelijkingsonderzoek

Welke factoren bepalen het verschil in waardering tussen bijvoorbeeld twee vergelijkbare studies of beroepen? Een vergelijkingsonderzoek kan antwoord geven op deze vraag.
Lees meer over vergelijkingsonderzoek »

Vignettenonderzoek

Om uit verschillende mogelijkheden te kunnen beslissen welke verandering het meest bepalend zal zijn voor succes, kan een vignettenonderzoek een interessante optie zijn.
Lees meer over vignettenonderzoek »