Qompas Research
Qompas Research

Imago-onderzoek

Imago-onderzoek - Onderzoeken Qompas Research
De kracht van ons imago-onderzoek zit in de mogelijkheid om het imago heel gericht te meten onder (sub)groepen scholieren, studenten, starters en young professionals.
Hoe zit het met de naamsbekendheid of het imago van een opleiding, onderwijsinstelling, beroepsgroep of werkgever? Door na te gaan wat de wensen zijn op bepaalde imagokenmerken en deze af te zetten tegen het beeld dat scholieren, studenten, starters of young professionals hebben van een opleiding, onderwijsinstelling, beroepsgroep of werkgever, kan in kaart gebracht worden welke imagokenmerken herkend worden door de doelgroep en welke imagokenmerken verbeterd moeten worden om beter aan te sluiten bij de wensen van de doelgroep.
Bij onderzoek naar bijvoorbeeld het imago van een studie onderzoeken we:
  • (Naams)bekendheid van de studie
  • Imago/perceptie van geheel en delen van de studie-inhoud
  • Motieven en barrières die de keuze voor een studie of werkgever beïnvloeden
We combineren imago-onderzoek vaak met andere typen onderzoek, zoals het vergelijkingsonderzoek, effectonderzoek, of databaseonderzoek.

Afhankelijk van het behoefteonderzoek kiezen we de best passende onderzoeksmethode. We zetten een online enquête uit onder de gewenste doelgroep, we schakelen ons (virtuele) panel in, maken gebruik van de reeds aanwezige kennis in onze database of we hanteren een combinatie van deze methoden.

Behoefteonderzoek

Behoefte onder een groep scholieren of studenten aan een bepaalde bachelor / masteropleiding.
Lees meer over behoefteonderzoek »

Databaseonderzoek

Dankzij onze database met 200.000 scholieren, 150.000 studenten, 125.000 starters en 50.000 young professionals zijn wij in staat om snel inzicht te bieden in vraagstukken rondom studie- en carrièrekeuze.
Lees meer over databaseonderzoek »

Effectonderzoek

Om de effecten te bepalen van bijvoorbeeld een geplande marketingcampagne, of van een toekomstige beleidsmaatregel, voert Qompas Research effectonderzoek voor u uit.
Lees meer over effectonderzoek »

Literatuuronderzoek

In kaart brengen van de huidige beleidssituatie en ophangen aan eerder uitgevoerd onderzoek. Dit kan leiden tot een onderzoeksvoorstel of een vetrekpunt voor een campagne.
Lees meer over literatuuronderzoek »

Pretesten campagnemateriaal

Verzamelen van materiaal, criteria opstellen en mening vragen over het materiaal door middel van een enquête of een panel.
Lees meer over pretesten »

Vergelijkingsonderzoek

Welke factoren bepalen het verschil in waardering tussen bijvoorbeeld twee vergelijkbare studies of beroepen? Een vergelijkingsonderzoek kan antwoord geven op deze vraag.
Lees meer over vergelijkingsonderzoek »

Vignettenonderzoek

Om uit verschillende mogelijkheden te kunnen beslissen welke verandering het meest bepalend zal zijn voor succes, kan een vignettenonderzoek een interessante optie zijn.
Lees meer over vignettenonderzoek »