Qompas Research
Qompas Research

Literatuuronderzoek

Literatuuronderzoek - Onderzoeken Qompas Research
Starten met onderzoeken of er rondom een bepaald onderwerp al eerder onderzoeken zijn uitgevoerd, kan zowel nieuwe inzichten opleveren als kostenbesparend zijn.
Een literatuuronderzoek bestaat uit een inventarisatie van wat er aan informatie bekend is over het onderwerp of het probleem.
Sommige vragen kunnen na literatuuronderzoek meteen al beantwoord worden, in andere gevallen vormt een literatuuronderzoek de basis voor het vervolgonderzoek.
De focus van het vervolgonderzoek wordt duidelijker, vragen kunnen soms specifieker worden gesteld en resultaten zijn beter in perspectief te plaatsen.
Bij een literatuurstudie naar bijvoorbeeld effecten van een beleidsmaatregel, doen we:
  • Inventarisatie vergelijkbare onderzoeken
  • Analyse belangrijkste bevindingen en conclusies uit onderzoeken
  • Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Literatuuronderzoek is vaak het startpunt voor een vervolgonderzoek, zoals behoefteonderzoek of een vignettenonderzoek.

Afhankelijk van het onderwerp van het literatuuronderzoek kiezen we de best passende onderzoeksmethode.

Behoefteonderzoek

Behoefte onder een groep scholieren of studenten aan een bepaalde bachelor / masteropleiding.
Lees meer over behoefteonderzoek »

Databaseonderzoek

Dankzij onze database met 200.000 scholieren, 150.000 studenten, 125.000 starters en 50.000 young professionals zijn wij in staat om snel inzicht te bieden in vraagstukken rondom studie- en carrièrekeuze.
Lees meer over databaseonderzoek »

Effectonderzoek

Om de effecten te bepalen van bijvoorbeeld een geplande marketingcampagne, of van een toekomstige beleidsmaatregel, voert Qompas Research effectonderzoek voor u uit.
Lees meer over effectonderzoek »

Imago-onderzoek

De kracht van ons imago-onderzoek zit in de mogelijkheid om het imago heel gericht te meten onder (sub)groepen scholieren, studenten, starters en young professionals.
Lees meer over imago onderzoek »

Pretesten campagnemateriaal

Verzamelen van materiaal, criteria opstellen en mening vragen over het materiaal door middel van een enquête of een panel.
Lees meer over pretesten »

Vergelijkingsonderzoek

Welke factoren bepalen het verschil in waardering tussen bijvoorbeeld twee vergelijkbare studies of beroepen? Een vergelijkingsonderzoek kan antwoord geven op deze vraag.
Lees meer over vergelijkingsonderzoek »

Vignettenonderzoek

Om uit verschillende mogelijkheden te kunnen beslissen welke verandering het meest bepalend zal zijn voor succes, kan een vignettenonderzoek een interessante optie zijn.
Lees meer over vignettenonderzoek »