Qompas Research
Qompas Research

Vergelijkingsonderzoek

Vergelijkingsonderzoek - Onderzoeken Qompas Research
Waarom tonen studiekiezers meer belangstelling voor de voorlichtingsactiviteit in maart, maar veel minder voor de voorlichtingsactiviteit in november terwijl dat bij veel opleidingen meestal omgekeerd is?
Een vergelijkingsonderzoek kan antwoord geven op welke factoren zorgen voor de verschillen in waardering.
We onderzoeken:
  • De waardering voor onderwerp X
  • De waardering voor onderwerp Y
  • Analyse van verschillen en overeenkomsten
  • Verschillen per subgroep (sekse, schoolniveau, profiel)
Een vergelijkingsonderzoek kan bijvoorbeeld ook gedaan worden om verschillen in instroom tussen twee opleidingen te verklaren. We combineren vergelijkingsonderzoek vaak met andere typen onderzoek, zoals imago-onderzoek behoefteonderzoek vignettenonderzoek of databaseonderzoek.
Afhankelijk van het vergelijkingsonderzoek kiezen we de best passende onderzoeksmethode. Voor het kwantitatieve deel zetten we een online enquête uit onder een geselecteerde groep scholieren of studenten, voor het kwalitatieve deel kunnen we ons (online) panel inschakelen en gebruik maken van de reeds aanwezige kennis in onze database, of hanteren we een combinatie van deze methoden.

Behoefteonderzoek

Behoefte onder een groep scholieren of studenten aan een bepaalde bachelor / masteropleiding.
Lees meer over behoefteonderzoek »

Databaseonderzoek

Dankzij onze database met 200.000 scholieren, 150.000 studenten, 125.000 starters en 50.000 young professionals zijn wij in staat om snel inzicht te bieden in vraagstukken rondom studie- en carrièrekeuze.
Lees meer over databaseonderzoek »

Effectonderzoek

Om de effecten te bepalen van bijvoorbeeld een geplande marketingcampagne, of van een toekomstige beleidsmaatregel, voert Qompas Research effectonderzoek voor u uit.
Lees meer over effectonderzoek »

Imago-onderzoek

De kracht van ons imago-onderzoek zit in de mogelijkheid om het imago heel gericht te meten onder (sub)groepen scholieren, studenten, starters en young professionals.
Lees meer over imago onderzoek »

Literatuuronderzoek

In kaart brengen van de huidige beleidssituatie en ophangen aan eerder uitgevoerd onderzoek. Dit kan leiden tot een onderzoeksvoorstel of een vetrekpunt voor een campagne.
Lees meer over literatuuronderzoek »

Pretesten campagnemateriaal

Verzamelen van materiaal, criteria opstellen en mening vragen over het materiaal door middel van een enquête of een panel.
Lees meer over pretesten »

Vignettenonderzoek

Om uit verschillende mogelijkheden te kunnen beslissen welke verandering het meest bepalend zal zijn voor succes, kan een vignettenonderzoek een interessante optie zijn.
Lees meer over vignettenonderzoek »