Qompas Research
Qompas Research

Vignettenonderzoek

Vignettenonderzoek - Onderzoeken Qompas Research
Wanneer er verschillende (beleids)opties zijn waaruit gekozen kan worden, kan het zinvol zijn om een vignettenonderzoek in te zetten, om boven water te krijgen welke (combinaties van) opties het grootste effect opleveren.
Kiezen scholieren eerder voor een bepaalde opleiding als het collegegeld zou worden vergoed of bij het bieden van vaste baangarantie? Een vignettenonderzoek kan het antwoord bieden.
We onderzoeken:
  • De effecten van iedere afzonderlijke nieuwe conditie
  • De optimale combinatie van nieuwe condities
  • Verschillen per subgroep (sekse, schoolniveau, profiel)
We combineren vignettenonderzoek vaak met andere typen onderzoek, zoals behoefteonderzoek, databaseonderzoek of imago-onderzoek.

Afhankelijk van het vignettenonderzoek kiezen we de best passende onderzoeksmethode. Voor een vignettenonderzoek zetten we een enquête in waarin condities willekeurig toegewezen worden aan studiekiezers. voor het kwalitatieve deel schakelen we ons (online) panel in, maken we gebruik van de reeds aanwezige kennis in onze database, of hanteren we een combinatie van deze methoden.

Behoefteonderzoek

Behoefte onder een groep scholieren of studenten aan een bepaalde bachelor / masteropleiding.
Lees meer over behoefteonderzoek »

Databaseonderzoek

Dankzij onze database met 200.000 scholieren, 150.000 studenten, 125.000 starters en 50.000 young professionals zijn wij in staat om snel inzicht te bieden in vraagstukken rondom studie- en carrièrekeuze.
Lees meer over databaseonderzoek »

Effectonderzoek

Om de effecten te bepalen van bijvoorbeeld een geplande marketingcampagne, of van een toekomstige beleidsmaatregel, voert Qompas Research effectonderzoek voor u uit.
Lees meer over effectonderzoek »

Imago-onderzoek

De kracht van ons imago-onderzoek zit in de mogelijkheid om het imago heel gericht te meten onder (sub)groepen scholieren, studenten, starters en young professionals.
Lees meer over imago onderzoek »

Literatuuronderzoek

In kaart brengen van de huidige beleidssituatie en ophangen aan eerder uitgevoerd onderzoek. Dit kan leiden tot een onderzoeksvoorstel of een vetrekpunt voor een campagne.
Lees meer over literatuuronderzoek »

Pretesten campagnemateriaal

Verzamelen van materiaal, criteria opstellen en mening vragen over het materiaal door middel van een enquête of een panel.
Lees meer over pretesten »

Vergelijkingsonderzoek

Welke factoren bepalen het verschil in waardering tussen bijvoorbeeld twee vergelijkbare studies of beroepen? Een vergelijkingsonderzoek kan antwoord geven op deze vraag.
Lees meer over vergelijkingsonderzoek »